Thông Tư 36/2016/TT-BCT Về Dán Nhãn Năng Lượng Có Gì Đáng Chú Ý

Tom_Tat_Thong_Tu-36-BCT_Dan_NNL-PGU

Ngày 10/02/2017 Thông Tư 36/2016/TT-BCT chính thức có hiệu lực thay thế Thông Tư 07/2012/TT-BCT hướng dẫn các thủ tục, quy trình dán nhãn năng lượng. Đây được coi văn bản pháp luật đầy đủ và xác thực liên quan tới việc dán nhãn năng lượng mà nhà nước ban hành.

Tom_Tat_Thong_Tu-36-BCT_Dan_NNL-PGU

1) Vấn đề thử nghiệm hiệu suất năng lượng (HSNL) tối thiểu:

Thông Tư 36/2016/TT-BCT quy định rõ Doanh Nghiệp vẫn phải thử nghiệm HSNL bình thường. Sau đó, Nộp cho Hải quan để thông quan và làm hồ sơ đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng. Mang mẫu đến các Trung tâm thử nghiệm HSNL được Bộ công thương chỉ định hoặc thử nghiệm HSNL bên nước ngoài của tổ chức thử nghiệm nước ngoài (của nhà máy hoặc trung tâm thử nghiệm độc lập) được chứng nhận ISO/IEC 17025 hoặc tương đương bởi các tổ chức chứng nhận đã ký kết thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC hoặc APLAC).

2) Vấn đề đăng ký dán nhãn năng lượng:

Doanh nghiệp cần khai báo với Bộ công thương biết các Phương tiện, thiết bị sẽ dán nhãn năng lượng. Tiếp theo là nộp online trên website của Tổng cục năng lượng hoặc nộp hồ sơ bản cứng qua đường bưu điện.

3) Bộ hồ sơ bao gồm những gì:

a) Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông Tư 36/2016/TT-BCT;

b) Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm;

c) Tài liệu chứng minh phòng thử nghiệm nước ngoài đã đáp ứng đủ điều kiện (Đối với trường hợp việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm nước ngoài);

d) Mẫu nhãn năng lượng dự kiến.

4) Bộ Công Thương có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

  • Kiểm tra, thanh tra những doanh nghiệp đã đăng ký dán nhãn năng lượng
  • Làm công văn xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký hồ sơ công bố mức HSNL và dán nhãn năng lượng

Tham Khảo: Danh Sách Các Phòng Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

avatar
  Subscribe  
Notify of