Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy Thực Phẩm Gồm Những Gì?

CB-HQ-Thuc_Pham

Liên Minh Phúc Gia® – Cung cấp thông tin về căn cứ pháp lý và hồ sơ công bố hợp quy cho thực phẩm gồm những gì? Tới các đơn vị và các doanh nghiệp. Đây là những thông tin thiết thực liên quan tới nhiều đơn vị và được rất nhiều khách hàng của Phúc Gia® quan tâm, các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Phúc Gia® nhé!

Căn Cứ Pháp Lý Cho Công Bố Hợp Quy Thực Phẩm

 • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 • Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
 • Các văn bản có liên quan khác.

Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy Thực Phẩm Gồm:

 • Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm;
 • Bản tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp ban hành;
 • Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng có đủ chỉ tiêu theo quy định (bản gốc hoặc bản sao);
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng);
 • Tiêu chuẩn sản phẩm hoặc phiếu kết quả kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ;
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhãn), mẫu có gắn nhãn (nếu yêu cầu thẩm định);
 • Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP, HACCP hoặc giấy chứng nhận tương đương;
 • Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận;
 • Bản sao hợp đồng thương mại (nếu có).

 

avatar
  Subscribe  
Notify of