Giấy Tờ Đăng Ký Công Bố Hợp Chuẩn Gồm Những Gì?

Giay_To_Dang_Ky_Cong_Bo_Hop_Chuan

Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn lập 02 (hai) bộ giấy tờ công bố hợp chuẩn, trong đó 01 (một) bộ giấy tờ nộp trực tiếp hoặc gửi giấy tờ qua đường bưu điện tới Chi cục và 01 (một) bộ giấy tờ lưu giữ tại đơn vị, cá nhân. Thành phần giấy tờ được quy định như sau:

 1. Trường hợp ban bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba), hồ sơ ban bố hợp chuẩn gồm:
  a) Bản ban bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);
  b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện phân phối, buôn bán của công ty, cá nhân ban bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký tổ chức hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc hồ sơ khác theo quy định của pháp luật);
  c) Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;
  d) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do công ty chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.

Trong quá trình xem xét giấy tờ, nếu cần thiết sẽ thông qua, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực.

 1. Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự kiểm tra của công ty, cá nhân chế tạo, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:
  a) Bản ban bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);
  b) Bản sao y bản chính hồ sơ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của đơn vị, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký đơn vị hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc hồ sơ khác theo quy định của pháp luật);
  c) Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;
  d) Trường hợp công ty, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa được đơn vị chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì giấy tờ công bố hợp của đơn vị, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, ứng dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư này) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;
  đ) Trường hợp công ty, cá nhân ban bố hợp chuẩn được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì giấy tờ công bố hợp của đơn vị, cá nhân phải có bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
  e) Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư này) kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp giấy tờ ban bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

Trong quá trình thông qua hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực.

Trên đây là những cung cấp thông tin của Phúc Gia® về Giấy Tờ Đăng Ký Công Bố Hợp Chuẩn. Hy vọng những thông tin trên của Phúc Gia® sẽ giúp ích nhiều cho quý doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu thông tin và làm thủ tục Công Bố Hợp Chuẩn cho doanh nghiệp mình.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIAPhone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

avatar
  Subscribe  
Notify of