Giải Nghĩa Một Số Thuật Ngữ Trong Giám Định – Chứng Nhận (Phần 1)

Giám định chứng nhận

Liên Minh Phúc Gia® – Cung cấp thông tin về Giải Nghĩa Một Số Thuật Ngữ Trong Giám Định – Chứng Nhận tới các đơn vị và các doanh nghiệp. Đây là những thuật ngữ được rất nhiều khác hàng của Phúc Gia® quan tâm, các bạn hãy cùng tham khảo nhé!

Thí Nghiệm Và Thử Nghiệm Là Gì?

Thí nghiệm, hay thực nghiệm, là một bước trong phương pháp khoa học dùng để phân minh giữa mô hình khoa học hay giả thuyết. Một thí nghiệm thường có mục đích chính là kiểm tra giả thuyết. Tuy nhiên, thí nghiệm cũng được dùng để kiểm chứng câu hỏi hoặc kiểm tra kết quả trước đó.

Còn Theo Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 thì Thử nghiệm là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của đối tượng cụ thể (sản phẩm, hàng hóa, thiết bị….) theo một quy trình nhất định.

Còn theo Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 thì Thử nghiệm là việc xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Tiêu Chuẩn Là Gì?

(Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006)

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.
Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. Việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng gọi là chứng nhận hợp chuẩn

Quy Chuẩn Là Gì?

(Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006)

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. Việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng gọi là chứng nhận hợp quy.

Đánh Giá Sự Phù Hợp Là Gì?

(Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006)

Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.Đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định.

Trên đây là những cung cấp thông tin của Phúc Gia về Giải Nghĩa Một Số Thuật Ngữ Trong Giám Định – Chứng Nhận (Phần 1). Hy vọng với những thông tin bổ ích trên, các doanh nghiệp sẽ có cái nhìn chi tiết hơn về Giám Định – Chứng Nhận. Đặc biệt, Để nắm bắt thêm thông tin về các định nhĩa trên, mời bạn đọc tham khảo Giải Nghĩa Một Số Thuật Ngữ Trong Giám Định – Chứng Nhận (Phần 2)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA
Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

avatar
  Subscribe  
Notify of