Danh Mục Sản Phẩm ICT Cần Chứng Nhận Công Bố Hợp Quy

Căn cứ Thông Tư 04/2018/TT-BTTTT Danh Mục Hợp Quy Các Sản Phẩm ICT và Quyết Định 3482/QĐ-BKHCN – Công Bố Sản Phẩm Hàng Hóa Nhóm 2, các sản phẩm ICT phải chứng nhận và công bố hợp quy. Dưới đây là danh mục các sản phẩm ICT cần chứng nhận công bố hợp quy theo quy định nhà nước.

I. Thiết bị đầu cuối

1) Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT

2) Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng

 • Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM
 • Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD
 • Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD
 • Thiết bị vô tuyến điện

II. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên

1) Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất

 • Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM
 • Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD:
  • Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 2100 MHz
  • Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 900 MHz
 • Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD
 • Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự
 • Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)
 • Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự
 • Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)
 • Thiết bị vô tuyến điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA
 • Thiết bị vô tuyến điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA
 • Thiết bị vô tuyến điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA
 • Thiết bị vô tuyến điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA
 • Thiết bị lặp thông tin di động GSM
 • Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD:
  • Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 2100 MHz
  • Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 900 MHz
 • Thiết bị lặp thông tin di động E-UTRA FDD
 • Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá:
  • Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2
 • Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá:
  • Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)
  • Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)
  • Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz
 • Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh):
  • Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông
  • Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải
  • Thiết bị điện thoại vô tuyến MF và HF
  • Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF
 • Thiết bị vô tuyến nghiệp dư

2) Thiết bị Ra đa (kể cả thiết bị Ra đa dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải, nghiệp vụ di động hàng không)

3) Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn (**)

 • Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung:
  • Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 9 kHz – 25 MHz
  • Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 25 MHz – 1 GHz
  • Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 1 GHz – 40 GHz
 • Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz:
  • Cho thiết bị có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW đến 100 mW
  • Cho thiết bị có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương lớn hơn 100 mW
 • Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz
 • Thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz
 • Thiết bị thông tin băng siêu rộng (UWB)
 • Thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz
 • Thiết bị truyền hình ảnh số không dây
 • Thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz
 • Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác (***)

4) Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 9 kHz – 40 GHz:

 • Cho thiết bị hoạt động tại dải tần trên 40 GHz:
  • Cho thiết bị vi ba số điểm – điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 55 GHz
  • Cho thiết bị vi ba số không phải là thiết bị vi ba số điểm – điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 55 GHz

Trên đây là danh mục các sản phẩm ICT cần phải tiến hành chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định của Nhà nước. Nếu doanh nghiệp bạn đang muốn nhập một hay nhiều sản phẩm ICT thì việc xin giấy phép nhập khẩu là điều cần thiết. Vậy nên bạn cần lắm rõ những quy định của Nhà nước để trách gặp những rắc rối khi nhập khẩu sản phẩm về Việt Nam.

avatar
  Subscribe  
Notify of